Od 2009 roku, co roku Grupa GT organizuje konkurs na “Twarz Grupy GT”.  Konkurs ma zawsze charakter otwarty i może wziąć w nim udział każda zainteresowana pełnoletnia dziewczyna (organizatorzy dopuszczają również do udziału w konkursie dziewczęta niepełnoletnie w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w konkursie, przez ich rodziców). Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Stawką w konkursie – oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych – jest wzięcie udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej (za którą przysługuje honorarium pieniężne) i kontrakt reklamowy.  Zwyciężczyni konkursu otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w różnego rodzaju imprezach promocyjnych z udziałem Grupy GT, a jej wizerunek pojawia się na materiałach promocyjnych Grupy GT.

W pierwszej edycji konkursu Twarzą Grupy GT 2010 została Małgorzata Pniak ze Skarżyska-Kamiennej. W kolejnej edycji “Twarzą Grupy GT 2011” została Dagmara Palczewska z Krynicy.