KLIENCI

„Firma GRUPA GT OCHRONA, jest godna polecenia jako solidny wykonawca. W naszej dotychczasowej współpracy zwracamy szczególną uwagę na profesjonalizm i sumienność w wykonywaniu  obowiązków, oraz wysoką kulturę osobistą pracowników i kierownictwa.  Biorąc pod uwagę powyższe z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy wszystkim zainteresowanym firmę GRUPA GT OCHRONA jako rzetelnego i godnego partnera do współpracy we wspomnianym powyżej zakresie.„

 SSR Marta Rzeźnicka
Prezes Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

„Uważamy, że firma GT ALARM – SYSTEMY OCHRONY jest godna polecenia, ponieważ jest wiarygodna i odpowiedzialna. Wszystkie zlecone przez nas zadania wykonywane są w ekspresowym terminie i charakteryzują się wysokim poziomem technicznym.”

podinsp. mgr Zbigniew Badowski
I-szy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

“Niniejszym  zaświadczam, że Pan Tadeusz Glita, reprezentujący firmę GRUPA GT spełna najwyższe standardy wykonywania i serwisowania systemów alarmowych w obiektach kościelnych. Firma GRUPA GT jest polecana przez nas, jako godna zaufania i w pełni profesjonalna. Po prezentacjach na konferencjach rejonowych i akceptacji Księdza Biskupa Ordynariusza oraz Kurii Diecezjalnej, firma ta współtworzy Diecezjalne Centrum Monitorowania”.

Ks. Mgr Grzegorz Pałys
Dyrektor Ekonomiczny
Kuria Diecezjalna w Kielcach

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

„Prace wykonane zostały terminowo, firma uzyskała bezusterkowy protokół odbioru. Kadra inżynierska i pracownicy wykazali się fachowością , znajomością nowoczesnych technologii i zdolnością  do elastycznej współpracy  z innymi podwykonawcami. Niniejszym polecamy firmę GT Alarm Systemy Ochrony, jako partnera solidnego i godnego zaufania.”

Jacek Sodel Dyrektor
Echo Investment S.A.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

„Usługa ochrony dotyczy obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że usługi te realizowane są z należytą starannością  zgodnie z zawartą umową. Polecamy firmę GRUPA GT- OCHRONA, jako solidnego i zaufanego partnera biznesowego.”

Roman Smolarski Prezes Zarządu
Pod Telegrafem S.A.

Zapisz

Zapisz

„GRUPA GT Ochrona odpowiedzialna jest za całkowite zabezpieczenie naszych placówek w rejonie Górnego śląska i centrum kraju W tym Centrum Dystrybucji NOMI S.A. Firma ta, jest godna polecenia jako solidny wykonawca. W naszej kilkuletniej współpracy zwracamy szczególną uwagę na profesjonalizm i sumienność w wykonywaniu obowiązków, oraz Wysoką kulturę osobistą pracowników i kierownictwa firmy.”

Tomasz Witosławski
Dyrektor Bezpieczeństwa
NOMI S.A.

Zapisz

Zapisz

„O powodzeniu firmy decydują jej pracownicy ochrony oraz kadra kierownicza będąca profesjonalistami w swojej dziedzinie. Dobrani pracownicy profesjonalnie wykonują swoje zadania. Pracowników cechuję rzetelność, sprawność działania, stanowczość, wysoka kultura osobista,  oraz lojalność wobec Zleceniodawcy.”

mgr. inż. Wojciech Jach
V-ce Prezes Zarządu
Finow Polska Sp. Z o.o.

Zapisz

Zapisz

„Pragniemy podkreślić, iż firma GRUPA GT – OCHRONA, reprezentowana przez Pana Tadeusza Glitę, spełnia najwyższe standardy wykonania technicznych systemów ochrony mienia. Firma ta jest postrzegana  przez nas, jako w pełni profesjonalna i godna zaufania”.

Artur Buńko Dyrektor
Muzeum im. Orła Białego

„Firma wykonuje usługę kompleksowo/ dostarczając wszelkie niezbędne środki do jej wykonania We własnym zakresie. Powierzchnia łączna na której świadczona jest usługa wynosi powyzej 10000 metrów kwadratowych. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić usługi firmy GRUPA GT – OCHRONA.”

Artur Widłak Prezes Zarządu
Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

„Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy polecić Agencję Ochrony GRUPA GT, jako solidnego partnera biznesowego świadczącego usługi na wysokim poziomie.”

Inga Kamińska Prezes Zarządu
Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.

Zapisz

Zapisz

„Na szczególną uwagę zasługuję fakt, ze w/w przedsiębiorstwo podjęło się ochrony obiektu specjalnego’ Jest to kopalnia odkrywkowa, która jest obiektem bardzo trudnym do ochrony. Łączna powierzchnia ochranianego terenu wynosi w przybliżeniu 32 ha. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę GRUPA GT OCHRNA, jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego, który potrafi podjąć się najbardziej wyszukanych zleceń, a co najważniejsze wywiązać się z nich w sposób bardzo profesjonalny.”

Elżbieta Sufin
Prokurent Marywil S.A.