Regionalny lider w branży ochrony osób i mienia ogłasza nabór na poniższe stanowiska:

 

Operator centrum monitorowania alarmów

Pracownik Patrolu Interwencyjnego

Technik – serwisant systemów alarmowych oraz monitoringu CCTV

Pomocnik instalatora systemów alarmowych oraz monitoringu CCTV

Młodszy spec. Ds. rozliczeń

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania przez Grupa GT Ochrona Sp.z o.o. Pani / Pana danych osobowych.Administratorem Państwa danych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach 25-619, przy ul. Chałubińskiego 42. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@grupagt.pl oraz pod numerami telefonów: 41/ 366 42 21, 512-047-881. Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod nr tel: 887-884-306 lub mailowo: iod@grupagt.pl.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas trwania rekrutacji. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe zniszczone.