Systemy inteligentnej telewizji

DETEC jest to inteligentny cyfrowy system video -detekcji przystosowany do analizy obrazu z kamer zainstalowanych na terenie chronionego obiektu. Architektura systemu opiera się na komputerach wyposażonych w specjalizowane karty wideo i oprogramowanie zainstalowane na platformie Windows NT 4.0, 2000 lub XP. Sygnał z kamer podlega przetworzeniu i kompresji na każdej z zainstalowanych kart następnie zostaje poddawany obróbce przez moduły programowe DETEC.

Zastosowanie unikalnych algorytmów oprogramowania pozwala z obrazów wyodrębnić wcześniej zdefiniowane zdarzenia alarmowe. Zostają one automatycznie zapisane na dysku twardym komputera w postaci tzw. sekwencji alarmowych i przekazane dalej do głównego programu obsługi systemu DETEC zainstalowanego na komputerze lokalnym lub innych komputerach połączonych w sieci. Dobrze zainstalowany i skonfigurowany system sam rozpoznaje rodzaj i wielkość obiektu, potrafi rozpoznać człowieka lub np. samochód.

Ponadto dzięki dobrej ocenie perspektywy dokładnie analizuje ruch wykrytego obiektu informując o jego kierunku i torze poruszania na koniec.alarmując w przypadku zakwalifikowania zdarzenia jako alarmowe. Jest to szczególnie ważne gdy trzeba reagować j natychmiast pozostawiając służbom ochrony jak najwięcej czasu j na podejmowanie decyzji i właściwą reakcję. Materiał szczególnie ważny może być przekazywany w inne miejsca np. do policji w postaci specjalnie tworzonych plików archiwalnych bez konieczności posiadania całej instalacji.