Utrzymanie czystości w obiektach

Wykonujemy wszelkie prace związane z codziennym utrzymywaniem czystości w pomieszczeniach w godzinach dogodnych dla naszego Klienta. Ogólnodostępne pomieszczenia takie jak: korytarze, ciągi komunikacyjne, hole czy klatki schodowe mogą być sprzątane poza godzinami pracy w firmie Zleceniodawcy, jak również w dni wolne od pracy. Za wykonanie takiej usługi nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Prace takie jak czyszczenie wykładzin, pranie verticali itp. przeprowadzamy w dni i noce poprzedzające dni wolne od pracy.

W naszej ofercie znajduje się również Serwis Dzienny. Jest to usługa polegająca na stałej obecności niezbędnej ilości personelu w określonym przez Klienta budynku (ilość personelu zależy od wielkości obiektu), który na bieżąco utrzymuje czystość w najważniejszych punktach budynku. Dotyczy to w szczególności toalet, holi wejściowych, klatek schodowych, różnego rodzaju przeszkleń, wind itp. Serwis dzienny wykonuje również bieżące polecenia Zleceniodawcy. W zakres tych usług może również wchodzić bieżące mycie naczyń, częste opróżnianie koszy na śmieci itd.

Dodatkowo dbamy o wyposażenie obiektu we wszelkie niezbędne środki higieniczne (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki zapachowe w toaletach itd.).