Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka – GRUPA GT

Dane projektu
Tytuł projektu:
Powstanie platformy B2B umożliwiającej poprawę organizacji pracy i jakość usług pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.
Okres realizacji:
01.05.2013 r. – 30.04.2015 r.
Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa:
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie:
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
Cel projektu:
Celem projektu realizowanego przez naszą firmę jest elektroniczna  integracja procesów biznesowych z partnerami.
W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system B2B, umożliwiający automatyczną realizację procesów biznesowych. System informatyczny będzie usprawniać realizacje tych procesów, które stale zachodzą pomiędzy wnioskodawcą a partnerami. Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych pozwoli na automatyzację współpracy na linii GRUPA GT – OCHRONA, a  partnerzy. Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomi. W ramach tworzenia systemu nastąpi implementacja elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI oraz nastąpi wdrożenie podpisu elektronicznego. Projekt dotyczy rozwoju współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne  z 3 partnerami, z którymi nasza firma współpracuję od kilku lat.  W ramach systemu powstanie platforma webowa poprzez którą prowadzona będzie współpraca.
Kontakt:
Kierownik projektu: Robert Pajek Robert@grupagt.pl
 GRUPA GT Ochrona Sp. z o.o.
25-619 Kielce
ul. Chałubińskiego 42
Tel: 41 366 42 21; 41 366 31 42
Fax: 41 366 42 94
Przydatne linki: