OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

GRUPA GT OCHRONA świadczy również usługi związane z ochroną imprez masowych. Sprawne zabezpieczenie imprezy masowej, pozwala wyeliminować zagrożenia związane z wybrykami wandalizmu i chuligaństwa, a co za tym idzie pozwala czuć się bezpiecznie osobom biorącym udział w imprezie i oczywiście dobrze się bawić. W celu wykonania usługi na najwyższym poziomie oraz zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, nasz sztab ludzi projektuje cały plan ochrony i zabezpieczenia, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa na chronionym obiekcie. Opracowanie szczegółowego planu ochrony oraz dobranie odpowiednich agentów ochrony, sprawia, iż działania prowadzone przez naszą firmę, są na najwyższym poziomie.

Do ochrony imprez wyznaczamy wyszkolonych, umundurowanych agentów z licencją pracownika ochrony fizycznej. Zapewniamy łączność bezprzewodową pomiędzy agentami ochrony. Wszystkie działania nadzoruje zespół pracowników ochrony posiadających doświadczenie w koordynowaniu dużymi zespołami agentów. Świadczymy usługi ochrony imprez masowych, zgodnie z “Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych” odbywające się w budynkach zamkniętych i na terenach otwartych.

Zabezpieczamy również imprezy okolicznościowe, pikniki, koncerty, wystawy, organizowane przez firmy imprezy zamknięte, bankiety, pokazy, zawody sportowe. Organizator imprezy masowej jest ustawowo zobligowany do przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi (Policją, Państwową Strażą Pożarną) pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.