Ochrona fizyczna obiektów

Oferujemy naszym klientom wysokiej jakości ochronę fizyczną opartą o sprawdzone, skuteczne rozwiązania które pozwalają całkowicie wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie zdrowia i życia. Prewencyjne działania pracowników ochrony w głównej mierze mają zapobiec dewastacji, zniszczeniu, kradzieżom, jak również zabezpieczyć powierzone mienie przed pożarem i zjawiskami atmosferycznymi. Ogromnego znaczenia nabiera obecnie zabezpieczenie obiektów przed skutkami ataków terrorystycznych. Stała, 24-godzinna obecność naszych pracowników ochrony, posiadających wymagane uprawnienia, stosowne przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż. i przechodzących testy psychologiczne, sprawia, iż możecie Państwo czuć się bezpiecznie.

Każdy obiekt stacjonarny, na życzenie naszych klientów, wyposażamy także w punkty obchodowe rozmieszczone w kilku skrajnych miejscach terenu, wymuszające regularne obchody wykonywane przez agentów ochrony. Każdy obchód jest rejestrowany z dokładnością do sekundy, a wydruki przeprowadzanych obchodów udostępniamy Państwu na życzenie. Ponadto na każdym chronionym obiekcie montujemy system anty-napadowy, który ma zapewnić sprawne i szybkie wsparcie grup interwencyjnych.

Każdy z naszych chronionych obiektów zostaje oznakowany specjalnymi tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, które maja realizować zadanie ochrony prewencyjnej obiektu. Agent ochrony zostaje wyposażony w niezbędne, minimum dwutorowe środki łączności oraz pilot radiolinii anty-napadowej .Wciśnięcie pilota w sytuacji zagrożenia skutkuje natychmiastowym wezwaniem grup interwencyjnych, które zjawiają się na miejscu w ciągu kilku minut. Pracownicy naszych grup interwencyjnych przechodzą staranną skrupulatną weryfikacje, mają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne i stosowne przeszkolenie, oraz są uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego. Ich zadaniem jest podjęcie wszelkich dopuszczalnych prawem działań, w celu przywrócenia bezpieczeństwa w obiekcie.