Monitoring sygnałów alarmowych z interwencją.

Zadaniem tej usługi jest stałe, 24 godzinne odbieranie, rejestrowanie, kontrolowanie sygnałów alarmowych z lokalnych systemów alarmowych, oraz odpowiednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia. System jest obsługiwany przez operatorów, mających do dyspozycji określoną ilość całodobowych grup interwencyjnych, odpowiednio wyposażonych, uzbrojonych i przeszkolonych, które czuwają nad bezpieczeństwem klientów. Każda grupa interwencyjna składa się z dwóch agentów ochrony, posiadających stosowne uprawnienia takie jak: licencja pracownika ochrony, czy też pozwolenie na posiadanie broni. Agenci wyposażeni są we wszystkie dozwolone przez polskie prawo środki przymusu bezpośredniego. Pojazdy patrolowe wyposażone są w satelitarny system pozycjonowania pojazdów GPS.

Operator Centrum Monitorowania przez cały czas jest w stanie określić pozycję pojazdu, oraz pozostaje w stałym kontakcie z agentami ochrony. Pojazdy wyposażone są w system telewizji obserwacyjnej. Kamery umieszczone są z przodu i z tyłu pojazdu. System rejestruje wszystkie zdarzenia oraz trasę przejazdu na dysku twardym. Pozwala to na dokładna analizę potencjalnych zagrożeń. Sygnały z chronionych obiektów przesyłane są do CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW za pomocą transmisji dwutorowej. Urządzenia i wyposażenie CMA, spełniają najostrzejsze wymogi bezpieczeństwa. Stosujemy rozwiązania organizacyjno – techniczne, które dają gwarancje skutecznego zabezpieczenia przed włamaniem i napadem. Konsekwentnie rozbudowujemy i unowocześniamy Centrum Monitorowania GRUPA GT.Dysponujemy niezawodnym systemem sterującym obsługą obiektów i zespołem doświadczonych operatorów.

Klienci którzy przechodzą z innych firm ochrony nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wymianą nadajników GSM, nadajników radiowych, adaptacją systemów alarmowych do wymogów stacji monitorowania. Istnieje również możliwość dzierżawy nadajników GSM lub nadajników radiowych.

 

Zapisz