Konwoje wartości pieniężnych

Oferujemy naszym klientom wysokiej jakości usługi konwojowania wartości pieniężnych oparte o sprawdzone, skuteczne rozwiązania, które pozwalają na bezpieczny transport wartości pieniężnych poza miejscem ich składowania. Transport gotówki jest zorganizowany w sposób profesjonalny zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia. Pracownicy Sekcji Konwojów to osoby specjalistycznie przeszkolone, dobrane spośród najlepszych agentów z odpowiednim stażem pracy.

Konwoje prowadzone są przez minimum trzyosobowe załogi (kierowca, inkasent i konwojent) wyposażone w broń palną, kuloodporne kamizelki, hełmy i środki łączności bezprzewodowej. Załoga konwojująca utrzymuje stałą łączność radiową z Centrum Monitorowania GRUPA GT (CMA) i innymi Załogami, gotowymi w każdej chwili do udzielenia wsparcia, a gotówka przenoszona jest w walizkach posiadających odpowiednie zabezpieczenia. Do konwojowania wykorzystywane są specjalistyczne samochody przystosowane do przewożenia wartości pieniężnych. Samochody wyposażone są w satelitarny system pozycjonowania pojazdów GPS. Operator Centrum Monitorowania przez cały czas konwoju śledzi pozycję pojazdu oraz pozostaje w stałym kontakcie z agentami ochrony. Pojazdy wyposażone są w system telewizji obserwacyjnej. Kamery umieszczone są z przodu i z tyłu pojazdu, wszystkie zdarzenia oraz trasa przejazdu zapisywana jest w niezależnym rejestratorze cyfrowym. Oprócz konwojowania wartości pieniężnych świadczymy także usługi konwojowania innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów, które ze względu na swą specyfikę mogą być szczególnie atrakcyjnym celem działań przestępczych, np. dzieła sztuki, dokumenty zawierające tajne informacje itp.

Konwojowanie ma na celu udaremnienie i ewentualne odparcie: – zorganizowanego napadu z bronią – zatrzymania pojazdu transportującego wartości pieniężne – uprowadzenia pojazdu transportującego wartości pieniężne – zorganizowanego napadu w czasie przenoszenia wartości pieniężnych i ich załadunku / rozładunku – zagarnięcia transportowanych wartości pieniężnych

Zapisz

Zapisz