Od 2006 roku korzystamy ze środków unijnych. W ramach priorytetu III, działanie 3.4 otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja przedsiębiorstwa, otwarcie nowego oddziału w związku z przejęciem firmy”.

Uzyskane środki, umożliwiły nam otwarcie nowego oddziału w Skarżysku – Kamiennej. Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa środkami unijnymi, mogliśmy zakupić niezbędne wyposażenie dla agencji ochrony. W ramach projektu nabyliśmy m.in. specjalistyczny pojazd przystosowany do transportu wartości pieniężnych, oraz szereg urządzeń technicznych jak radiostacje bazowe i przenośne, oraz wyposażenie osobiste Agentów Ochrony. Środki unijne pozwoliły nam na przeprowadzenie fuzji, a co za tym idzie pozwoliły  przejąć konkurencyjną firmę z branży ochrony osób i mienia.

Mamy nadzieję, iż nadal będziemy mogli być beneficjentami środków unijnych, co przyczyni się do rozwoju naszej firmy, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług dla naszych Klientów.