Odpowiedzialny biznes to sposób prowadzenia firmy, w którym organizacja bierze odpowiedzialność za wpływ jaki jej działalność wywiera na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności oraz środowisko naturalne. To także wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Biznes społecznie odpowiedzialny to koncepcja harmonijnego rozwoju naszej firmy w kontekście relacji z naszymi partnerami. Zrównoważony rozwój zakłada, iż przedstawiciele biznesu, w ramach prowadzenie swojej działalności, powinni brać pod uwagę wyzwania społeczne a także czynnie w nich uczestniczyć.

Mamy świadomość, iż jako lider w obszarze ochrony osób i mienia w wymierny sposób przyczyniamy się do rozwoju wiedzy na temat zagrożeń dnia codziennego, a tym samym do minimalizacji tych zagrożeń poprzez ciągły czynny udział w programach społecznych mających na celu eliminacje tychże zagrożeń.

W ramach prowadzonej działalności wspieramy organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, które aktywnie przyczyniają się do właściwego rozwoju społeczności lokalnych.

W naszej działalności kluczowe znaczenie ma człowiek, wiedza, oraz technologia. Wierzymy, że te trzy czynniki warunkują naszą pozycję na rynku, a my swoją pracą także wpływamy na ich rozwój. Wiedza, edukacja to wartości towarzyszące nam na co dzień. Wspieramy więc organizacje pozarządowe i inicjatywy, które podobnie jak my swym działaniem je upowszechniają i promują.