CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW (CMA)

Nowe Centrum Monitorowania Alarmów Grupy GT Ochrona powstało w ubiegłym roku w Kielcach. Na etapie planowania i budowy wyposażone zostało w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie do świadczenia usług monitorowania systemów alarmowych jak i również Wideo Ochrony.