Systemy kontroli dostępu

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU-(acces control) ze względu na swoje walory użytkowe zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników. Najprościej mówiąc jest to system który pozwala zabezpieczyć poszczególne pomieszczenia jak również cały obiekt. Jest to dodatkowe uzupełnienie tradycyjnych systemów sygnalizacji włamania i napadu. Można wprowadzić szereg użytkowników, gdzie każdy z nich ma swój indywidualny kod dostępu, oraz wydzielić sektory lub pomieszczenia do których dany użytkownik może mieć dostęp.

Rozszerzeniem tego systemu jest SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY. Umieszczając czytniki kart przy wejściu do budynku, lub przy wejściach do poszczególnych działów możemy uzyskać informacje, na temat na przykład w jakich godzinach pracownicy zaczynają prace i o której ją kończą. Obsługa systemu poprzez program komputerowy sprawia, iż mamy pełny wgląd w czas pracy poszczególnych pracowników,
ponadto szereg zaawansowanych opcji sprawia, iż łatwiej jest zrobić zestawienie czasu pracy pracowników na koniec miesiąca.