KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania przez Grupa GT Ochrona Sp.z o.o. Pani / Pana danych osobowych.
Administrator Pani / Pana danych osobowych Administratorem Państwa danych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach 25-619, ul. Chałubińskiego 42.
Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@grupagt.pl oraz pod numerami telefonów: 41/ 366 42 21, 512-047-881.
Cel przetwarzania danych osobowych
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach:
– prawidłowej realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
– w celach promocji własnych produktów i usług oraz komunikacji handlowej realizowanych pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) w tym przygotowania wyceny i oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
– zgodnie z art 6 ust. 1 lit c RODO, stosownie do ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. nr 114. Poz. 740
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod poniższym linkiem:
Klauzula informacyjna RODO – GRUPA GT – OCHRONA Sp. z o.o